Jakob Ojanen & Alfred Boman, vinnare av VinUnic Konststipendium 2017

VinUnics Konststipendium 2017

Att vin kan vara berikande på en mängd olika vis är ett oomkullrunkeligt faktum. Ett är att vår vinkonsumtion även leder till stöd för nya kulturyttringar. Vinimportföretaget VinUnic delar med ojämna mellanrum ut ett konststipendium till bildkonstnärer i början av sin karriär som stöd för förkovran och utveckling. Som vanligt när det gäller stipendier är definitions- och kvalitetsfrågor delikata och överlämnas till den välmeriterade juryn: Johan Börjesson, direktör Trondheim kunstmuseum, Niclas Östlind, doktor i fotografi på Akademin Valand, konstnären Meta Isæus-Berlin och Magnus af Petersens, tillträdande chef för Bonniers Konsthall.

Stipendiet tilldelas vanligtvis en konstnär. Denna gång enades dock den eminenta juryn om tvenne utvalda som får dela på äran och stipendiebeloppet om 100 000 kr: Jakob Ojanen (f. 1980) och Alfred Boman (f. 1981).

Ojanen belönas bl.a. för ”en upptäckarglädje över den mångfald möjligheter som står till buds när det gäller att skapa en bild” och för ”undersökningarna av bildens materiella förutsättningar”. Boman har i sin tur fångat experternas tycke med ”ett halsbrytande utforskande av det abstrakta måleriets möjligheter och former på allra högsta nivå”.

Stipendieceremonin ägde rum igår på VinUnics kontor i Stockholm. Diplom, checkar och blomsterfång överlämnades av Vingruppens vd, Claes Lindquist och vice vd, Stefan Stjärnström (t.v). Utöver pengarna innebär stipendiet också att ett verk av respektive konstnär köps in för att pryda kontorets väggar; Ojanens iPadgenererade färglagerbild hänger på ekonomiavdelningen, medan Bomans koloristiska oljemålning lyser upp köket.

VinUnics Konststipendium delades i år ut för sjunde gången. Tidigare har följande konstnärer belönats: Liv Strömquist, Hanna Sjöstrand, David Molander, Anna Bjerger, Erik Jeor och Nygårds Karin Bengtsson.

Jodå, i glasen mycket gott!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *