Utställningen Heri Dono – Animachines på Färgfabriken

Roligt på allvar i konst från Yogyakarta

Sista veckan för en av vårens mest överraskande och roligaste utställningar: den indonesiske konstnären Heri Donos interaktiva installation AnimachinesFärgfabriken. Knäppa och lekfulla skulpturer i korsbefruktning med maskiner och djur. Inget är stilla. Figurerna blinkar och rör sig när man trycker knapparna vid varje mekaniskt verk. Det låter också. Mycket! Allt är ljudsatt, utom det finurliga skuggspelet, wayang, i den stora salens fond. En galen, gränslös och fantasifull rijsttafel av olika uttryck och assemblage och där symboliken inte alltid är given för en fåkunnig om konstnärens och hans konsts politiska och kulturella sammanhang. På ytan ser allting ut som en lekfull kavalkad. I djupet döljer sig emellertid allvarliga undertoner med kritik av sociala orättvisor och det politiska kaoset som stundom präglar Indonesiens verklighet.

”Fermentation of Brain”

Utan att med västerländska glasögon kunna avläsa alla nyanser i Heri Donos imaginära värld kan man ändå inte motstå dess fascinerande kraft och förmågan att förnöja. Hans bildspråk tilltalar såväl vuxna som barn. Och inte minst de tekniknördar som försöker lista ut hur de underfundiga maskinerna får liv och kraft.

”Watching the Marginal People”

En annan roande sida av Heri Donos verk är dess mångtydiga titlar som ger tolkningar en humoristisk ram: Hopingtohearfromyousoon, Fermentation of Brain, Hjärnan på jäsning. De tre donosaurierna, Oxymoronia, självmotsägelse…

The Three Donosaurus
”Oxymoronia” t.v. / ”Kereta Kencana Affandi” t.h.
”Gamalan Goro-goro” t.v. / ”The Troops of Trojan Horse” t.h.
”The Troops of Trojan Horse”

Utställningens titel, Animachines, är en sammansmältning av orden maskin och animism, som betyder en tro på att allting är besjälat. Detta är också ett vanligt betraktelsesätt i Heri Donos Indonesien. Hans konstverk tittar följaktligen lika mycket på publiken som vi på dem.

Bra där Färgfabriken (och Indonesiens ambassad) – mycket lyckat! Kort datum alltså, så missa inte denna unika ”happening” som utgör ett befriande annorlunda inslag på den svenska konstscenen. Animachines alltså.

Heri Dono – Animachines Färgfabriken t.o.m. 28 juni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *