Lotta Hannerz, Lars Bohman Gallery

Galleriglutt I

Ännu en månad är snart passerad sedan min senaste gallerisväng och de aktuella utställningarna har snart gjort sitt. Det är brådis om du ska hinna se (mer än mina bilder!). Här en resumé av något av allt de sevärda (och mindre).


Första och härtill bästa besöket blir hos Lars Bohman Gallery, Karlav., där Lotta Hannerz ställer ut sina särpräglade, lekfulla för att inte säga absurdistiska, målningar och objekt, som paradoxalt nog landar i en slags vardagsrealism. En lekfullhet som även går igen i verkens vitsiga titlar. Underfundig konst som helt visst får en på riktigt gott humör! oblikt kallar Hannerz sin svårmistliga utställning.

En annan konstnär med en klart urskiljbar egen profil är Thomas Broomé. Detta genom hans ovanliga teknik att måla/teckna interiörer genom att låta objektens namn utgöra motivet. Ett minutiöst, geometriskt detaljarbete av tunna streck som bygger upp bilderna. Fängslande typografisk konst!

Med utgångspunkt i Sotheby’s auktion av Andy Warhols kvarlåtenskap 1988 har Bromée skapat sin utställning Pieces of Andy. Den finns i det inre rummet hos Galleri Magnus Karlsson. Parallellt visas 2014 – en aktuell utställning, med bland annat verk av Klara Kristalova (glaserad stengodsskulptur, nedan t.vä.) och Ulf Lundin (fotografi, nedan t.hö.).

Till galleriglesa Kungsholmen för nästa besök: Carl Kostyáls off-galleri Isbrytaren, tillsvidare inhyst i en stor, f.d. industrilokal på Igeldammsg. Amerikanskan Petra Cortright visar här flera av sina videoverk. Webbkamerabaserade självporträttsstudier i en mix av fantasifulla animationer, blommor, vågor och narcissistisk erotik. En märklig självbespeglande voyeurism med rötterna i Internets lo-fi-estetik och i Youtubes ”anda”.

Härnäst till galleriklustret runt Hudiksvallsgatan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *