Frankofonidagen

Aujourd’hui on parle français

Engelskan är tvivelsutan vår tids Lingua franca. Till alla fransktalandes misströstan. Det finns ca 220 miljoner franskspråkiga i världen, inte bara i Frankrike och dess (f.d.) kolonier, BeNeLux och Schweiz. Inte färre än 77 stater och regeringar är medlemmar i Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), till vars uppgifter hör att främja det franska språket och den kulturella och språkliga mångfalden.

Och just idag firas La Journée internationale de la Francophonie, Frankofonidagen. Bland annat här i Stockholm, med en soirée med både gastronomi och divertissement från olika länder, förbundna av la langue française.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *