Galapremiär på Lore

Nazismen och Förintelsen under Det Tredje rikets upplösning, en överlevnadsskildring ur ett annat perspektiv… Inte helt i genom trovärdigt, men likafullt en fascinerande inre och[…]

Fortsätt läsa …